główna zawartość
artykuł nr 16

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata

artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarski komunalnej i inwestycji gminnych

artykuł nr 18

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

W sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

artykuł nr 19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

O braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarski komunalnej i inwestycji gminnych