główna zawartość
artykuł nr 26

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mykanów

artykuł nr 27

Decyzja Starosty Częstochowskiego

O zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuźnica Lechowa, Nowa Rybna i Rybna

artykuł nr 28

Postanowienie Starosty Częstochowskiego

O wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obrębu ewidencyjnego Lubojna, Lubojenka i Lubojenka Majątek

artykuł nr 29

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

artykuł nr 30

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. gospodarski komunalnej i ochrony środowiska