główna zawartość
artykuł nr 46

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży będącej w użytkowaniu wieczystym

artykuł nr 47

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

W sprawie zwołania XLI sesji Rady Gminy Mykanów

artykuł nr 48

Informacja o Podstawowej Kwocie Dotacji

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Mykanów na 1 ucznia, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

artykuł nr 49

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Mykanów, na rok szkolny 2018/2019

artykuł nr 50

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży