główna zawartość
artykuł nr 11

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

O godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Radnych Gminy Mykanów oraz Wójta Gminy Mykanów

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 13

Zawiadomienie

O miejscach wyznaczonych do umieszczania informacji przez komitety wyborcze

artykuł nr 14

Informacja Komisarza Wyborczego w w Częstochowie I

W sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.

artykuł nr 15

Informacja Komisarza Wyborczego w w Częstochowie I

W sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018