główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku przemysłowo - magazynowo - logistyczno - usługowego w Mykanowie przy ul. Częstochowskiej

artykuł nr 2

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego

O prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia czy działki nr 18, 19, 285 i 382 położone w obrębie geodezyjnym Stary Broniszew stanowiły wspólnotę gruntową

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. wymiaru i księgowości budżetowej

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kolonia Wierzchowisko i Lubojna w Gminie Mykanów - etap 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko