główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmian w...

głoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmian w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Mykanów zaprasza do składania ofert na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Kokawa, gm. Mykanów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego