główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

W sprawie odwołania od decyzji w sprawie zezwolenia na realizacją inwestycji drogowej pn. "Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice"

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

W sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na" Kontynuacji eksploatacji piasków z poszerzonego złoża Lubojenka III

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kolonia Wierzchowisko i Lubojna w gminie Mykanów - etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

O wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice"