główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dudki przy ul. Bursztynowej i Lubojenka przy ul. Głównej w gminie Mykanów

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej w gminie Mykanów

artykuł nr 13

Informacja o Podstawowej Kwocie Dotacji

Wójt Gminy Mykanów ogłasza informacje o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust 1 i 2 ustawy, uwzględniającej plan dochodów i wydatków budżetu gminy Mykanów wg stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

artykuł nr 14

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu lokali użytkowych Gminy Mykanów przeznaczonych do najmu

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko w obrębie ulic: Słonecznej, Osiedlowej, Jemiołowej i Szkolnej w gminie Mykanów.