główna zawartość
artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mykanów przy ul. Częstochowskiej w Gminie Mykanów

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew przy ul. Leśnej, Szkolnej i Zielonej w gminie Mykanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 28

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego

O terminie zebrania uczestników scalenia gruntów obiektu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek w Gminie Mykanów

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

O wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji drogowej - "Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice"

artykuł nr 30

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie...

Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Mykanów w Gminie Mykanów w roku 2019