główna zawartość
artykuł nr 36

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów.

artykuł nr 37

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 38

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej w wymiarze 1 etatu

artykuł nr 39

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. nieruchomości w wymiarze 1 etatu

artykuł nr 40

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w...

O wydaniu decyzji w sprawie udzielenie Gminie Mykanów pozwolenia wodno-prawnego