główna zawartość
artykuł nr 46

Decyzja Starosty Częstochowskiego

Orzeczenie że nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Lubojna stanowiły w dacie 5 lipca 1963 roku stanowiły mienie gromadzkie

artykuł nr 47

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia

artykuł nr 48

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

O wszczęciu postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1

artykuł nr 49

Decyzja Starosty Częstochowskiego

O ustaleni że nieruchomości położone w miejscowości Stary Broniszew stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Stary Broniszew

artykuł nr 50

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

W sprawie decyzji dla realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1