główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w...

w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

W sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości celem wykonania badań geologicznych

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów z dnia 23.03.2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko w obrębie ulic: Jodłowej, Dębowej, Czereśniowej i Wrzosowej w Gminie Mykanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów z dnia 23.03.2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej w Gminie Mykanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów z dnia 23.03.2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno przy ul. Długosza w Gminie Mykanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.