główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2021”

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Mykanów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

artykuł nr 3

Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kuźnicy...

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

artykuł nr 4

Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Starym...

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Starym Cykarzewie

artykuł nr 5

Konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Wierzchowisku

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku