główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych w przedszkolach na terenie Gminy Mykanów.

artykuł nr 2

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwie Mykanów w Gminie Mykanów w roku 2021

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przeznaczenia części nieruchomości do użyczenia na czas oznaczony i ogłoszenia jej wykazu

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O podjęciu przez Radę Gminy Mykanów uchwały Nr 224/XXIX/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno Kolonia przy ul. Polnej, Wolności i zęstochowskiej w gminie Mykanów, zmienionej uchwałą Nr 259/XXXIII/2021 z dnia 14 września 2021r.