główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokawa przy ul. Jesionowej w gminie Mykanów

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Sadowej, Kuźnica Kiedrzyńska przy ul. Spacerowej i Wola Hankowska przy ul. Akacjowej w gminie Mykanów, w zakresie terenów położonych w Kuźnicy Kiedrzyńskiej przy ul. Spacerowej i Woli Hankowskiej przy ul. Akacjowej - II etap

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

o podjęciu uchwał Nr 284/XXXVI/2021 z dnia z 17 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabowa przy ul. Mykanowskiej i Długosza w gminie Mykanów.

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

w sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod fragment pasa drogowego drogi gminnej

artykuł nr 5

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

W sprawie zwołania XXXVII sesji Rady Gminy Mykanów