główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów"

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O rezygnacji z przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów”

artykuł nr 3

Konsultacje społeczne

projektu Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 [MW] na działkach 468, 467 obręb Grabówka Cykarzewska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Mykanów

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonej do sprzedaży