główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne

projektu Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 [MW] na działkach 468, 467 obręb Grabówka Cykarzewska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Mykanów

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 4

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

W sprawie zwołania XLVII sesji Rady Gminy Mykanów.

artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego