główna zawartość
artykuł nr 11

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

W sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów z dnia 04.10.2022r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

artykuł nr 13

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Mykanów.

artykuł nr 14

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia w drodze darowizny

artykuł nr 15

Informacja dyrektora zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego