główna zawartość
artykuł nr 36

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Podinspektora ds. dodatku osłonowego w Dziale ds. świadczeń rodzinnych

artykuł nr 37

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 38

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej położonej w Nowym Broniszewie przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 39

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 599 021S w miejscowości Cykarzew Północny ul. Polna”

artykuł nr 40

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany