główna zawartość
artykuł nr 46

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zawiadamia strony postępowania o wydaniu, w dniu 23.05.2022 r., decyzji nr WOOŚ.4203.5.2015.ES/MP o umorzeniu, wszczętego na wniosek Mazovia Energy Resources Sp. z o.o. 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Krzepice”.

artykuł nr 47

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

O wydaniu, w dniu 23.05.2019 r., decyzji nr WOOŚ.4203.5.2015.ES/MP o umorzeniu, wszczętego na wniosek Mazovia Energy Resources Sp. z o.o. 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Krzepice”.

artykuł nr 48

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych wsprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mykanów na lata 2022-2026”

artykuł nr 49

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej w użytkowaniu wieczystym.

artykuł nr 50

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

W sprawie zwołania XLII sesji Rady Gminy Mykanów