główna zawartość
artykuł nr 6

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawie zwołania LIX Sesji Rady Gminy Mykanów

artykuł nr 7

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Żłobka w Starym Cykarzewie

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kuźnica Lechowa ul. Leśna, Rybna ul. Kręta, Nowa Rybna ul. Prosta, Rybna ul. Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybna ul. Sportowa wraz z rozbudową ul. Prosta w Nowej Rybnej.”

artykuł nr 10

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji

Podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Mykanów, o której mowa w art.12 ust 1 i 2 - Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.