główna zawartość
artykuł nr 51

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2023

artykuł nr 52

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawie zwołania LI Sesji Rady Gminy Mykanów

artykuł nr 53

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2023”

artykuł nr 54

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

artykuł nr 55

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawie zwołania L nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mykanów