główna zawartość
artykuł nr 56

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

artykuł nr 57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej

artykuł nr 58

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

artykuł nr 59

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

Wójt Gminy Mykanów zawiadamia, że w dniu 01.02.2023 r. wydał postanowienie znak: GKZ.OŚ.6220.10.2022 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW"

artykuł nr 60

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Mykanów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji