główna zawartość
artykuł nr 61

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych w wymiarze 1 etatu

artykuł nr 62

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów

artykuł nr 63

Ogłoszenie o sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ...

Wójt Gminy Mykanów ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mykanów, położonej w miejscowości Mykanów, przy ul Częstochowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 483/2 o powierzchni 0,0379 ha

artykuł nr 64

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Mykanów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych w wymiarze 1 etatu

artykuł nr 65

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Mykanów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji w wymiarze 1 etatu