główna zawartość
artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych obszarów położonych w granicach gminy Mykanów

artykuł nr 17

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi

artykuł nr 18

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Mykanowie...

W sprawie obsadzenia mandatów bez przeprowadzenia głosowania

artykuł nr 19

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawie zwołania LVI Sesji Rady Gminy Mykanów

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego