główna zawartość
artykuł nr 41

Podstawowa Kwota Dotacji - aktualizacja

artykuł nr 42

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

artykuł nr 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jesionowej (DW 483) we wsi Kokawa na dz. o nr ew. 77/10, obr. Kokawa, gmina Mykanów, powiat częstochowski, woj. śląskie”

artykuł nr 44

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

O przystąpieniu do sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

artykuł nr 45

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawie zwołania LII Sesji Rady Gminy Mykanów