główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawie zwołania LXIII sesji Rady Gminy Mykanów

artykuł nr 2

Zawiadomienie Wojewody Śląskiego

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa nowego przystanku Mykanów wraz z dojściami oraz wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą ...

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

Wójt Gminy Mykanów zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu, nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków inwentarskich wraz z obiektami towarzyszącymi (silosami na paszę, budynku sortowni i pakowalni, garażu na samochody dostawcze, magazynu mieszania pasz) i niezbędnej infrastruktury technicznej w Radostkowie ul. Zachodnia

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przeznaczenia gruntu do użyczenia na czas określony i ogłoszenia jej wykazu

artykuł nr 5

Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i...

O terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji