główna zawartość
artykuł nr 26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie...

Gmina Mykanów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych

artykuł nr 27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów użyteczności publicznej

artykuł nr 28

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii...

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do 101 punktów poboru energii w tym do 89 obwodów oświetlenia ulicznego oraz 11 obiektów użyteczności publicznej

artykuł nr 29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie...

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni szutrowej lub drogach gruntowych

artykuł nr 30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie...

Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym.2÷5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków 2÷6 cm.