główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodnika

Budowa chodnika w Starym Broniszewie na odcinku od Szkoły Podstawowej do granic pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 483

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków użyteczności publicznej Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na dostawę soli drogowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mykanów luzem w ilości maksymalnie 300 ton

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na remont świetlic wiejskich

Gmina Mykanów ogłasza przetarg nieograniczony na remont świetlic wiejskich w Jamnie i Grabówce

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu...

Gmina Mykanów ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000 zł na sfinansowanie inwestycji drogowych