główna zawartość
artykuł nr 1

Remont drogi gminnej przy ulicy Stawowej w Lubojence

Remont drogi gminnej przy ulicy Stawowej w Lubojence

artykuł nr 2

Sporządzenie projektów miejscowych planów...

Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Mykanów. Usługa obejmuje prowadzenie audytu w Urzędzie Gminy w Mykanowie , a także w jednostkach organizacyjnych gminy Mykanów.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Przedmiotem zamówienia jest Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Czarnym Lesie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii...

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków użyteczności publicznej Gminy Mykanów