główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Gmina Mykanów reprezentowana przez Wójta Gminy ogłasza ustny przetarg nieograniczony - licytację na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę hali...

Zamówienie obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa hali sportowej w miejscowości Mykanów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Wierzchowisku w kilometrażu od 1+170 do 0+644,58

artykuł nr 4

Dostawa samochodu lekkiego pożarniczego z zabudową...

Dostawa samochodu lekkiego pożarniczego z zabudową kontenerową dla OSP Rybna

artykuł nr 5

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla...

Opracowanie dokumentacji projekt