główna zawartość
artykuł nr 16

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty...

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni szutrowej lub drogach gruntowych

artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wyceny nieruchomości do sprzedaży - działki niezabudowanej nr 468/7 km 6 o powierzchni 0,0592 ha położonej w miejscowości Mykanów ul. Częstochowska 5

artykuł nr 19

Przebudowa ulicy Krótkiej w Borownie wraz z budową...

Przebudowa ulicy Krótkiejw Borownie wraz z budową kanalizacji deszczowej

artykuł nr 20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do...

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Mykanów