główna zawartość
artykuł nr 21

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przebiegu granicy działki nr 53/1 karta mapy 7, położonej w obrębie geodezyjnym Lubojna z działką nr 52 karta mapy 6 z utrwaleniem punktów znakami granicznymi oraz sporządzenie dokumentów niezb

artykuł nr 22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację...

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi transportu rolnego z Mykanowa w kierunku Starego Cykarzewa

artykuł nr 23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na czyszczenie i...

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i odmulanie rowów oraz wykonanie niezbędnych napraw przepustów na terenie Gminy Mykanów

artykuł nr 24

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i...

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy , powstałych na terenie gminy Mykanów

artykuł nr 25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Krótkiej w Borownie wraz z budową kanalizacji deszczowej