główna zawartość
artykuł nr 26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont budynku...

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ściany zewnętrznej i dachu budynku przedszkola oraz częściowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej papą termozgrzewalną, oraz wymiana stolarki okiennej biblioteki szkolnej

artykuł nr 27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Jamnie przy ul. Kruszyńskiej 19/27

artykuł nr 28

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przebiegu granic działek nr 928, 929 i 930 karta mapy 6 obrębie geodezyjnym Broniszew Stary z utrwaleniem punktów znakami granicznymi oraz sporządzeniem dokumentacji

artykuł nr 29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont...

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Wierzchowisku zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku oraz remont Sali do gimnastyki korekcyjnej w budynku Domu Ludowego w Wierzchowisku

artykuł nr 30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Młodości w Nowym Kocinie - około 1,3 km