główna zawartość
artykuł nr 31

Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wyceny nieruchomości do sprzedaży

artykuł nr 32

Zapytanie ofertowe na usługi geodezyjne

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na wydzielenie pasa gruntu pod drogę gminną

artykuł nr 33

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie...

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Topolów przy ulicy Częstochowskiej w gminie Mykanów

artykuł nr 34

Zapytanie ofertowe dla usługi badań lekarskich

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi dotyczącej: okresowych badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

artykuł nr 35

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejącego przedszkola