główna zawartość
artykuł nr 36

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont...

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg asfaltowych w miejscowościach: Grabówka, Jamno, Stary Kocin, Czarny Las, Kuźnica Kiedrzyńska

artykuł nr 37

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na pawilon wystawienniczy w Borownie

artykuł nr 38

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Gmina Mykanów reprezentowana przez Wójta Gminy ogłasza ustne przetargi nieograniczone - licytacje na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne

artykuł nr 39

Ogłoszenie o przetargu na zakup paliw płynnych

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych: - benzyna bezołowiowa 95 w ilości 4 500L - olej napędowy ON w ilości 23 000L. Są to ilości maksymalne w ciągu roku.

artykuł nr 40

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Wola Kiedrzyńska i Wola Hankowska