główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe dotyczące wydzielenia pasa gruntu

Przedmiotem zamówienia jest geodezyjne wydzielenie pasa gruntu na poszerzenie istniejącej drogi gminnej nr 459 km. 5, położonej w Czarnym Lesie

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe o wycenę nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do sprzedaży działki nr 144/2 km 9 obręb geodezyjny Rybna o powierzchni 0,2496 ha

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe o wydzielenie pasa gruntu

Przedmiotem zamówienia jest geodezyjne wydzielenie pasa gruntu na poszerzenie istniejącej drogi gminnej nr 459 km. 5, położonej w Czarnym Lesie

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe o wykonanie operatu szacunkowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa służebności gruntowej w drodze dojazdowej, położonej w obrębie Cykarzew Północny

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe o wycenę nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wyceny nieruchomości do sprzedaży