główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe o wykonanie wyceny nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych w miejscowościach Mykanów i Lubojna

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe o wykonanie rozgraniczenia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie rozgraniczenia poprzez ustalenie przebiegu granicy nieruchomości położonej w obrębie Rybna

artykuł nr 3

Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do...

Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 492/19 km.7 o pow. 0,0963 ha, położonej w obrębie Czarny Las, ul. Jaworowa 23

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe o wykonanie rozgraniczenia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie rozgraniczenia poprzez ustalenie przebiegu granicy nieruchomości położonej w obrębie Rybna

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe o wycinkę drzew

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi wycinki drzew i zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach polegających na usunięciu obumarłych, nadłamanych i stwarzających zagrożenie gałęzi i konarów z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa.