główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe w sprawie dokonania wyceny

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 492/7 km.7 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Czarny Las, ul. Jaworowa13

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe o wycinkę drzew

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach polegające na usunięciu obumarłych, nadłamanych i stwarzających zagrożenie gałęzi i konarów

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe o wykonanie rozgraniczenia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie rozgraniczenia poprzez ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonej w obrębie Czarny Las

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na wydzielenie gruntu zlokalizowanego w ...

Zapytanie ofertowe na wydzielenie gruntu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej- ul. Ogrodowa w Lubojnie

artykuł nr 5

Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego...

Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego mającego na celu ustalenie wartości do sprzedaży, nieruchomościw miejscowości Lubojenka