główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe o wykonanie wyceny

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego mającego na celu ustalenie wartości do sprzedaży nieruchomości.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe o odbiór odpadów komunalnych

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków komunalnych oraz innych nieruchomości będących w zarządzie Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe o wycinkę drzew

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach polegające na usunięciu obumarłych, nadłamanych i stwarzających zagrożenie gałęzi i konarów, skrócenie wysokości drzewa z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe dotyczące ustalenia przebiegu granic

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przebiegu granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym, nieruchomości położonej w obrębie Łochynia, oznaczonej jako działka nr 351 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka nr 352

artykuł nr 5

Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do...

Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 492/9 km.7 o pow. 0,0921 ha, położonej w obrębie Czarny Las.