główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont schodów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych zadań: Część 1 - Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Mykanowie - budynek A oraz do Przychodni Lekarskiej w Mykanowie Część 2 - Remont schodów wejściowych do budynku Domu Ludowego w Wierzchowisku

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowozy dzieci do...

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu dzieci do szkół ZSP Mykanów i ZSP Borowno w roku szkolnym 2019/ 2020 oraz dowóz dzieci z SP Radostków na zajęcia sportowe w hali Mykanów - 2 części

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grabowa w gminie Mykanów o długości 0,930km

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska...

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Lubojna przy ul. Strażackiej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetarg nieograniczonym na budowę budynku...

Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku szatni sportowej w msc. Czarny Las ul. Szkolna