główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do 125 punktów poboru energii w tym do 103 obwodów oświetlenia ulicznego oraz 22 obiektów użyteczności publicznej

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont bieżący...

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni gruntowo-szutrowej

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetarg nieograniczonym na budowę budynku...

Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Czarny Las ul. Szkolna - etap I

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont schodów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych zadań: Część 1 - Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Mykanowie - budynek A oraz do Przychodni Lekarskiej w Mykanowie; Część 2 - Remont schodów wejściowych do budynku Domu Ludowego w Wierzchowisku

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowozy dzieci na...

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci z SP Radostków na zajęcia sportowe na halę w Mykanowie