główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na budowę oświetlenia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowisko ul. Osiedlowa - etap II

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów...

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicielinieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Mykanów

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego i rozbudowa o oddziały przedszkolne, salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym, dydaktycznym i o zespół żywieniowy ( catering) w miejscowości Radostków