główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe o dokonanie wyceny nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Borowno

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe o dokonanie wyceny nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Grabowa

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe o ustalenie przebiegu granic

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonej w obrębie Radostków Kolonia

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe o ustalenie przebiegu granic

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przebiegu granic pomiędzy dwoma działkami w obrębie geodezyjnym Radostków Kolonia

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe o ustalenie przebiegu granic

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przebiegu granic pomiędzy dwoma działkami w obrębie geodezyjnym Stary Kocin