główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe o odbiór i zagospodarowanie odpadów...

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków komunalnych oraz innych nieruchomości będących w zarządzie Gminy Mykanów

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe o dokonanie wyceny nieruchomości

Przedmiotem zapytania jest określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kocin Stary.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe o dokonanie wyceny nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kocin Stary do sprzedaży w ramach przetargu.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe o wykonanie odwodnienia drogi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rowu odwadniającego na działkach nr ewid. 37/2 i 85 wraz z przepustem w ul. Granicznej na działkach nr ewid.37/2 i 472 w m. Czarny Las i Kuźnica Kiedrzyńska oraz przebudowa istniejącego rurociągu deszczowego w pasie ul. Granicznej na działkach nr 472 i 443/8 w m. Czarny Las

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi nadzoru...

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego za realizowanym zadaniu dot. montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół na terenie gminy Mykanów