główna zawartość
artykuł nr 1

Platforma zakupowa

Gmina Mykanów informuje, że z dniem 01.01.2022 wszystkie postępowania przetargowe prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) będą się odbywały przy pomocy platformy zakupowej
link dla w/w postępowań:
https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow