główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr 34/2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości położonej w obrębie Wierzchowisko.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe nr 33/2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 277/12 o pow. 0,4677 ha, położonej w obrębie Wierzchowisko.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe nr 32/2022

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w obrębie Mykanów

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nr 31/2022

Przedmiot zamówienia jest dokonanie wydzielenia drogi gminnej z nieruchomości położonych w obrębie Wierzchowisko

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe nr 30/2022

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przebiegu granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonej w obrębie Radostków Kolonia