główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr 37/2023

W sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe nr 36/2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe nr 35/2023

na realizację szkolenia „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz metody radzenia sobie ze stresem” w ramach projektu pn. „Ergonomia w placówkach oświatowych Gminy Mykanów”

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nr 34/2023

na realizację szkolenia „Zapobieganie przeciążeniom układu mięśniowo-szkieletowego” w ramach projektu pn. „Ergonomia w placówkach oświatowych Gminy Mykanów”

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe nr 33/2023

na dostawę ergonomicznych foteli z regulacją wysokości w ramach projektu pn. „Ergonomia w placówkach oświatowych Gminy Mykanów”