główna zawartość
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe nr 32/2023

na dostawę ergonomicznych monitorów w ramach projektu pn. „Ergonomia w placówkach oświatowych Gminy Mykanów”

artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe nr 31/2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych okresowych badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy oraz wydanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe nr 30/2023

na dostawę schodołazu gąsienicowego krzesełkowego dla Szkoły Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe nr 29/2023

określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Grabowa

artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe nr. 28 na opracowanie dokumentacji...

Zapytanie ofertowe nr. 28 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „ Budowa ulicy Zachodniej w Radostkowie od DW483 do skrzyżowania z ulicą Lipową w Radostkowie”