główna zawartość
artykuł nr 21

Zapytanie ofertowe 17/2023

Na wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej jako numer: 399/5 o pow. 0,0389 ha, położonej w obrębie Wierzchowisko.

artykuł nr 22

Zapytanie ofertowe 16/2023

na realizację szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Mykanowie w ramach projektu pn. "Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gminie Mykanów"

artykuł nr 23

Zapytanie ofertowe nr 15/2023 na zadanie „Usuwanie...

Zapytanie ofertowe nr 15/2023 na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mykanów w roku 2023”

artykuł nr 24

Zapytanie ofertowe 14/2023 na pełnienie obowiązków...

Zapytanie ofertowe 14/2023 na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Mykanów - etap II”

artykuł nr 25

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2023 na pełnienie funkcji...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2023 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Lechowej”