główna zawartość
artykuł nr 26

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2023 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 130...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2023 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 130 000 złotych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr. 599 012S ul. Szkolna w Czarnym Lesie 599 040S - ul. Leśna w Starym Cykarzewie i 599 051S - ul. Kasztanowa w Rusinowie”

artykuł nr 27

Zapytanie ofertowe nr 11/2023

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi wycinki drzew, frezowania pni po usuniętych drzewach oraz wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, cięć technicznych i korekcyjnych drzew, rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i z terenów będących we władaniu lub użytkowaniu przez Gminę Mykanów oraz sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych.

artykuł nr 28

Zapytanie ofertowe nr 10/2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości położonej w obrębie Wierzchowisko.

artykuł nr 29

Zapytanie ofertowe nr 9/2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie dwóch operatów szacunkowych do opłaty planistycznej dla nieruchomości położonych w obrębie Czarny Las

artykuł nr 30

Zapytanie ofertowe nr. 8/2023 na pełnienie obowiązków...

Zapytanie ofertowe nr. 8/2023 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na realizowanym zadaniu "Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ul. Głównej i Stawowej w m. Lubojenka"