główna zawartość
artykuł nr 31

Zapytanie ofertowe nr 7/2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości położonej w obrębie Wierzchowisko

artykuł nr 32

Zapytanie ofertowe nr 6/2023

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wydzielenia działki z nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 335 położonej w Wierzchowisku

artykuł nr 33

Zapytanie ofertowe nr. 5/2023 - na pełnienie funkcji...

Zapytanie ofertowe nr. 5/2023 - na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj”

artykuł nr 34

Zapytanie ofertowe nr 4

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wydzielenia gruntu stanowiącego fragment drogi gminnej - ul. Kolejowej w Mykanowie

artykuł nr 35

Zapytanie ofertowe nr 3

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wierzchowisko