główna zawartość
artykuł nr 36

Zapytanie ofertowe nr 2

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wierzchowisko

artykuł nr 37

Zapytanie ofertowe nr 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie