główna zawartość
artykuł nr 1

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji...

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).