główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 6

Wniosek ORG.1431.16.18

Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. kopii (skanów) wszystkich umów wiążących gminę, mających za przedmiot świadczenie na rzecz gminy usług w zakresie obsługi prawnej

artykuł nr 7

Wniosek ORG.1431.15.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. poniesionych wydatków na WOŚP

artykuł nr 8

Wniosek ORG.1431.14.18

Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. liczby dzieci we wszystkich przedszkolach

artykuł nr 9

Wniosek ORG.1431.13.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przesłanie rejestru faktur lub listę wydatków poniesionych z tytułem płatności/wydatku/usługi, nazwą kontrahenta oraz kwotą za okres 01.12.2017 r. - 31.01.2018 r.

artykuł nr 10

Wniosek ORG.1431.12.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot łącznej wysokości wszystkich dodatków w 2015, 2016 i 2017 roku pracowników, którzy nie działali z upoważnienia Wójta, nie mieli wpływu na rozporządzanie mieniem komunalnym, nie mieli uprawnień do dysponowania środkami pieniężnymi, nie wydawali decyzji administracyjnych, nie przygotowywali ich ani też nie wykonywali działań mających wpływ na sytuację prawną innych osób

Dostępne kategorie:
Rok 2024