główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek ORG.1431.24.24

W sprawie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć budowy farm fotowoltaicznych

artykuł nr 2

Wniosek ORG.1431.23.24

W sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024

artykuł nr 3

Wniosek ORG.1431.22.24

W sprawie przepisów ochrony krajobrazu w zakresie umieszczania reklam, banerów i plakatów

artykuł nr 4

Wniosek ORG.1431.21.24

W sprawie farm fotowoltaicznych na terenie gminy

artykuł nr 5

Wniosek ORG.1431.20.24

W sprawie dofinansowania dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dostępne kategorie:
Rok 2024