główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz dziennych opiekunów

Rejestr dziennych opiekunów znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  -

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

 

W przypadku poszukiwania dziennego opiekuna z Gminy Mykanów po wejściu na w/w stronę należy wybrać:

1) województwo: śląskie,

2) powiat: częstochowski,

artykuł nr 2

Rejestry umów

artykuł nr 3

Rejestr firm prowadzących działalność polegającą na...

Rejestr firm prowadzących działalność polegającą na odbieraniu nieczystości płynnych od mieszkańców Gminy Mykanów

artykuł nr 4

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania...

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych